ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΓΚΕΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ. ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΥΘΥΤΗΤΑΣ.
 
ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΛΟΥΠΙΑ Κ.Α. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΝΕΙ.