ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 
ΛΑΜΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΟΥΡΚΙΑΣ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΛΠ
ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΗΣ - ΕΥΘΥΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ.