ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΗΒ

 
ΟΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΤΡΙΒΗΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΦΑΜΙΛΕΣ ΤΟΥ HARDOX ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ 
ΗΒ400
ΗΒ450
ΗΒ500
 
ΓΙΑ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΕΞΚΑΦΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ