ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 
ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΚΑΙ Η ΧΩΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ
 
  • ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΧΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  • ΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ
  • ΜΗ ΑΝΟΠΤΥΜΕΝΕΣ
  • ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
  • ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΜΕ OXYG / PLASMA
  • ΦΤΗΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ