ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΚΟΠΕΣ 
ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΑΣΠΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1/1
 
ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ 4000 ΕΥΡΩ.