ΤΟΡΝΕΥΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΡΝΑΡΙΣΤΕΙ ME H ΔΙΧΩΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑΧΥΤΡΗΠΑΝΟ
 
Φ-100 ΕΩΣ Φ-300
 
C20
C30
FE510