ΚΟΡΔΕΛΕΣ

 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ 6 NC/CNC ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΕΩΣ 400mm + 1 ΑΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ