ΕΥΚΟΛΟΥ - ΤΑΧΕΙΑ ΚΟΠΗΣ

 
ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ ΑΠΟ Φ-4 ΕΩΣ Φ-120 
 
ΘΕΙΟΥΧΑ ( ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟ ΚΟΛΗΜΑΤΟΣ )  Φ-20 ΕΩΣ Φ-120 
 
ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ