ΣΤΡΕΨΕΩΣ - ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΙ

 
ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΕΨΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΙΤΑΛΙΑΣ 
1,7225
1,7227
1,6510
1,6511