ΔΙΑΤΡΗΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΗΤΑ

ΔΙΑΤΡΗΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

 
 
ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑΧΥΤΡΗΠΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΣΕ ΣΤΟΚ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ