ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΙ

 
ΚΟΠΗ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ
 
ΚΟΠΗ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟΥ 
50ΜΜ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ST52-3 - Φ-650ΜΜ
 20ΜΜ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΣΕ Φ-800ΜΜ
ΚΟΠΗ ΣΠΡΟΧΕΡ ΕΡΠΙΣΤΡΙΑΣ 30ΜΜ 
 
ΣΧΙΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟΥ Φ-40ΜΜ
ΚΟΠΗ 20ΜΜ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ST52-3 
 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟ 10ΜΜ 
UPN240 ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΠΗ ΣΕ ΚΟΡΔΕΛΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑ
 
ΚΟΠΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ