ΙΤΑΛΙΑΣ 

 
ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ  ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
  • ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΟΡΝΕΥΣΗ 
  • ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
  • ΜΗ ΣΚΛΗΡΗΝΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΟΠΗΣ
  • ΑΝΟΠΤΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
  • ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΘΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣΗ 
  • ΜΗΔΑΜΙΝΗ ΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ 
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
  • ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΜΕ ΟXYG / PLASMA 
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ