ΡΕΚΤΙΦΙΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ h6/h7  C45 1.0503 - 1.1191 

C45 STEEL  

1.0503 - 1.1191

 
Φ-20
Φ-25
Φ-30
Φ-35
Φ-40
Φ-45
Φ-50
Φ-55
Φ-60
Φ-65
Φ-70
Φ-80
Φ-90
Φ-100
ΧΡΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  - ΚΟΚΚΙΝΟ