ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΑ 
 
Φ-20  ΕΩΣ Φ-300
 
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ 
ST37-2  1.0037
ST44-3  1.0044
ST52-3  1.0570
C30  1.0528
C35  1.0501
C45  1.0503