ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΞΟΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΕΨΕΩΣ

 ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΕΨΕΩΣ  42CrMo4 - 1.7225  42CrMos4 - 1.7227 

ΑΞΟΝΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΣΤΡΕΨΕΩΣ 1,6510 - 1,6511