ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 
ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΕ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
  • ΔΙΧΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  • ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
  • ΜΗ ΑΝΟΠΤΥΜΕΝΑ
  • ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
  • ΟΧΙ ΚΑΛΗ ΚΟΠΗ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ 3
  • ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΗ ΤΟΡΝΕΥΣΗ 
  • ΡΙΣΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ
  • ΦΤΗΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
  • ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ