ΙΤΑΛΙΑΣ

 
ΕΧΟΥΜΕ 5 ΙΤΑΛΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ Α ΔΙΑΛΟΓΗΣ 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
  • ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  • ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
  • ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  • ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΟΡΝΕΥΣΗ
  • ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
  • ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΠΤΥΜΕΝΑ
  • ΤΑΧΕΙΑ ΚΟΠΗ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ
  • ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
  • ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ