ΕΞΑΓΩΝΑ - ΕΞΑΓΩΝΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ - ΚΑΛΙΜΠΡΕ

 
ΕΞΑΓΩΝΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ ΕΥΚΟΛΟΥ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙΑ C45 1.0503