ΑΞΟΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΙ h6 h7 ΣΤΡΕΨΕΩΣ

ALLOY STEEL ROUNDS 42CrMo4 - 39NiCrMo3 h6/h7
 
ΑΞΟΝΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ - ΡΕΚΤΙΦΙΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
1,7225
1,6510  
 
ΧΡΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΑΣΠΡΟ