ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ

 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ 
1 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 6,5 ΤΟΝΩΝ 
1 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 3,5 ΤΟΝΩΝ
2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ ) EURO5/6 
1 ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ